Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 17 de juliol de 2012

DESCOBRIR ÉS SEMBRAR LLAVORS


En el treball amb les/els intèrprets escèniques, descobrir és sembrar llavors, per a quan arribi el fred hivern de l’escenari.
Treballar amb partitures d'accions, partitures de desplaçaments actorals, en un espai lo més funcional, econòmic i simple possible, integracions de les intencions dels personatges en aquests moviments, actituds, gestos característics i ritmes de la parla, espais propis, els seus ambients, els seus clímax i anticlímax, rituals i desequilibris... tot això són petits elements que, segons la manera com són utilitzats per part de les/els intèrprets, provoquen sentiments, emocionen el públic que és qui realment s'ha d'emocionar en veure una peça escènica..